دسامبر 14, 2019

فروش چغندر

پیش فروش چغندر تماس:09350843315 مکان:لرستان کوهدشت
دسامبر 14, 2019

خریدنقدی چغندر

خریدنقدی پرداخت سرباسکول به هرتناژی که دارید تماس:09125853297 مکان:خراسان رضوی فریمان
دسامبر 14, 2019

سیب زمینی کشت قیدار

سیب زمینی مدل95 ازنوع جیلیبانبامیباشدکشت پائیزه بوده باماندگاری بالا بهشرط مناسب برای صادرات تماس:09189159573 مکان:همدان بهار
دسامبر 14, 2019

سیرارگانیک

فروش سیرارگانیک بدون استفاده ازکودوسم فروش به صورت کلی می باشد تماس:09175077969 مکان:میناب
دسامبر 14, 2019

فروش پیاززعفران

پیاززعفران بسیارمرغوب اززمین چها ساله باگلدهی زیاد تماس:09153023541 مکان:مشهد
دسامبر 14, 2019

فروش کلی سیب زمینی

سلام صد تن سیب زمینی درجه یک واعلا دارم فروش به صورت کلی تماس:09361534776 مکان:همدان.نهاوند
دسامبر 14, 2019

فروش سیربذری

فروش سیر درجه یک ودرشت مناسب بذروخوراکی تماس:09146183389 مکان:اردبیل پارس آباد
دسامبر 11, 2019

فروش سیب زمینی

سیب زمینی کشت قیدار می باشد از نوع جیلی مارفونا بانبا 09038135198
محصولی موجود نیست